ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA ODBIERZ 5% RABATU NA TWOJE PIERWSZE ZAKUPY!  
Zamknij okno

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Strona internetowa jest zgodna z nowymi przepisami i wymogami RODO. Twoja prywatność jest traktowana bardzo poważnie i jesteśmy zaangażowani w przetwarzanie twoich informacji w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Ochrona prywatności i poufność danych Naszych Klientów stanowi dla nas kwestię nadrzędną.

Ramy ochrony danych

Firma Vipera ma siedzibę na terenie Piaseczna i jako taka jest zarejestrowana w Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jako kontroler danych zgodnie z polską ustawą o ochronie danych z 1997 r. Dostosowaliśmy również naszą politykę prywatności do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE ( RODO), która wchodzi w życie 25 maja 2018 r., pod nadzorem GIODO w Polsce.
W przypadku działań związanych z niniejszą witryną internetową www.vipera.com ukończyliśmy analizę ryzyka oraz na bieżąco monitorujemy ją zgodnie z RODO. Są one dostępne na żądanie u Administratora Danych Osobowych (patrz sekcja 6).

 1. Dane klienta

Możesz zdecydować o przesyłaniu nam swoich danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej, jeśli potrzebujesz skorzystać z Naszych usług. Twoja decyzja o ujawnieniu danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, a czyniąc to, dajesz nam wyraźną zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych tylko w celach, w których je nam ujawniłeś.

Przez cały czas będziemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi zgodnymi z PN-ISO/IEC 27001:2007, międzynarodowym standardem bezpieczeństwa informacji. Obejmuje to działania i procedury podejmowane przez nasz personel i upoważnione osoby trzecie (patrz punkt 4) oraz kontrole techniczne, które wdrożyliśmy, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu lub kradzieży informacji z naszej bazy danych.

 1. Wrażliwe dane osobowe

RODO określa zestaw kategorii danych osobowych, które są uważane za „wrażliwe” i które wymagają szczególnej uwagi przez administratorów danych. Ta strona internetowa i wszelkie usługi dostępne na tej stronie nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych wrażliwych danych osobowych, a wsparcie oceny wpływu na prywatność (zwane również oceną skutków ochrony danych w ramach RODO) jest dostępne na żądanie od Administratora Danych Osobowych w siedzibie firmy Vipera ( patrz Rozdział 6).

 1. Prawa osób prywatnych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych masz kilka praw związanych z  twoimi danymi osobowymi korzystając z tej strony internetowej. Należą do nich twoje prawa:

 • prawo do dostępu – wgląd do danych zebranych na Twój temat, jeśli takie istnieją i informacja do jakich celów je wykorzystujemy
 • prawo do sprzeciwu – zmiana zgody w odniesieniu do Twoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania – korygowanie wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które mogą Ciebie dotyczyć
 • prawo do przenoszenia – zapewniamy pełną kopię Twoich danych osobowych, abyś mógł przenieść je gdzie indziej.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – przestajemy przetwarzać dane osobowe które Ciebie dotyczą, na Twój wyraźny wniosek
 • prawo do usunięcia – trwale wymazujemy wszystkie Twoje dane osobowe i potwierdzamy że tak się stało (mogą istnieć powody prawne, dla których nie możemy tego zrobić)

Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, patrz punkt 6 poniżej.

Jeśli firma Vipera nie zwróci się z wnioskiem lub nie przedstawi ważnego powodu, dla którego nie może tego zrobić, masz prawo skontaktować się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu złożenia skargi. Można się z nimi skontaktować za pośrednictwem strony www.giodo.gov.pl, w zakładce „Elektroniczna skrzynka podawcza”. Tam też opisane są konieczne elementy skargi wnoszonej drogą elektroniczną lub pocztową konwencjonalną (na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),.

 1. Deklaracja przetwarzania

Aby podjąć świadomą decyzję, czy udostępnić dane osobowe firmie Vipera za pomocą tej strony internetowej, musimy poinformować o 2 firmach, które działają jako podmioty przetwarzające dane w zakresie świadczenia naszych usług dla Ciebie:

 • HOME PL S.A NIP: 8522103252 –  dostawca bezpiecznych usług hostingowych, z siedzibą w Szczecinie.
 • DIGNUS IT SOLUTIONS SP Z O. O. NIP: 5342485500  dostawca oraz serwis oprogramowania do przetwarzania danych.

Działania, w ramach których każdy z tych podmiotów przetwarzających dane uczestniczy, zostały odnotowany w Polityce Bezpieczeństwa wydanym przez firmę Vipera w ramach RODO i są one dostępne na żądanie u Administratora Danych Osobowych (patrz sekcja 6) .

 1. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności strony www.vipera.com.pl, a jeśli to zrobimy zamieścimy wszelkie zmiany na tej stronie. Jeśli nadal będziesz miał dostęp do tej witryny lub skorzystasz z usług dostępnych na tej stronie po wprowadzeniu zmian, zaakceptujesz zmienione zasady.

 1. Kontakt z firmą Vipera

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, chciałbyś skorzystać ze swoich ustawowych praw lub złożyć skargę, napisz do:

Administratora Danych Osobowych
VIPERA SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Armii Krajowej 10
05-500 Piaseczno
email:  rodo@vipera.com.pl